Na podlagi 4.točke 84.člena Zakona o medijih, ( Uradni list RS, št. 110/06 UPB1) DaMix – MULTIMEDIJA, Damjan Žvipelj s.p., izdajatelj televizijskega programa TvM – zgornjesavinjski kanal, ki ga zastopa direktor Damjan Žvipelj, kot interna pravila določa naslednji

ETIČNI IN ESTETSKI KODEKS

1. IZHODIŠČE

S tem etičnim kodeksom se določajo interna etična in estetska merila za predvajanje programskih vsebin s prizori nasilja ali seksualnosti v televizijskem programu TvM – zgornjesavinjski kanal.

2. VSEBINA KODEKSA

S tem kodeksom se določa:
– vsebinske pogoje, časovne omejitve in način tehnične zaščite glede na starostne omejitve za objavljanje programskih vsebin, ki bi lahko škodovale duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladostnikov,
– odgovornost za oblikovanje internih pravil in njihovo izvrševanje,
– postopek in odgovornost oseb za obravnavanje pritožb s področja, ki ga ureja ta kodeks
– načine promocije vsebin, ki ga določa ta kodeks.

3. VSEBINSKE OMEJITVE ZA PREDVAJANJE PROGRAMA TvM – ZGORNJESAVINJSKI KANAL

V televiziskem programu TvM – zgornjesavinjski kanal se ne predvaja oddaj s pornografskimi vsebinami in z vsebinami pretiranega nasilja, ki bi lahko škodovale duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov, razen po pogojih in v skladu z merili, ki so določena s tem etičnim kodeksom.
Za oddajo iz prvega odstavka tega kodeksa se šteje vsaka televizijska zvrst, ne glede na avtorja in producenta.

Programske vsebine oddaj, ki jih program TvM – zgornjesavinjski kanal ne predvaja so zlasti tiste, ki vključujejo pretirano nasilje, določene pornografske podžanre z eksplicitnim nasiljem, kot so pedofilski in nekrološki materiali, pedofilija s prizori sodomije, sadomazohistična pornografija, in vse druge oblike pornografije, ki vključujejo prikaze spolnih dejanj z uporabo takoj prepoznavnega in grobega nasilja.
TvM – zgornjesavinjski kanal lahko predvaja informativne prizore s fizičnim, verbalnim in drugim psihičnim nasiljem ter prizore seksualnosti le v določenih časovnih terminih, ob upoštevanju starostnih kategorij in tehnične zaščite oddaj.

4. ČASOVNE OMEJITVE PREDVAJANJA DOLOČENIH ODDAJ

TvM – zgornjesavinjski kanal lahko predvaja oddaje iz 3.točke tega kodeksa ob upoštevanju starostnih kategorij v naslednjih časovnih terminih:
– med 21.00 in 05.00 uro: vsebine, ki niso primerne za otroke, mlajše od 12 let, ter
vsebine, ki niso primerne za otroke, mlajše od 15 let
– med 24.00 in 05.00 uro: vsebine, ki niso primerne za mlajše od 18 let.

5. TEHNIČNA ZAŠČITA – OZNAČEVANJE PROGRAMSKIH VSEBIN

Oddaje TvM – zgornjesavinjski kanal iz 4. točke tega kodeksa bodo posebej označene z namenom zaščite otrok in mladoletnih z oznakami:

– » VS »- vodstvo staršev ali skrbniških oseb,
– »12+«, »15+«, »18+« – oznake oddaj, primernih za starejše od označene starosti.

TvM – zgornjesavinjski kanal bo predvajal :

– oddaje, ki so namenjene najmlajšim in otrokom do 6 leta starosti , do 19.00 ure, pri čemer
bodo oddaje z vsebinami, ki pri otrocih vzbujajo tesnobo in strah, označene z VS
– oddaje, ki so namenjene otrokom do 12 leta starosti, do 21.00 ure, označene z VS
– oddaje, ki so namenjene otrokom nad 12-tim letom starosti, označene z 12+
– oddaje, ki so namenjene mladoletnim nad 15-tim letom starosti z oznako 15+
– oddaje, ki so primerne samo za osebe, starejše od 18 let, z oznako 18+.

TvM – zgornjesavinjski kanal bo pred predvajanjem oddaj z vključenimi prvinami nasilja in programskimi vsebinami, ki bi lahko škodovale razvoju otrok in drugih oseb, mlajših od 18 let ali mladostnikom, objavljala akustična opozorila in opozorila z ustreznimi vizualnimi simboli.

6. ODGOVORNOST ZA OBLIKOVANJE INTERNIH PRAVIL IN NJIHOVO
IZVRŠEVANJE

Odgovorna instanca za oblikovanje etičnega kodeksa in njegovo izvajanje v programu TvM – zgornjesavinjski kanal je odgovorni urednik.

7. REŠEVANJE PRITOŽB

Izdajatelj programa TvM – zgornjesavinjski kanal bo vsako pritožbo s področja tega kodeksa obravnaval posamično, v roku treh dni po prejemu pritožbe in odgovoril pritožniku v sedmih dneh. Z vsebino pritožbe in odgovorom se seznani vse sodelujoče pri ustvarjanju obravnavanih vsebin TvM – zgornjesavinjski kanal.

8. PROMOCIJA

Izdajatelj programa TvM – zgornjesavinjski kanal bo v skladu s programsko shemo in na svojih spletnih straneh promoviral pravila o označevanju programskih vsebin, ki so predmet tega kodeksa, odgovornosti izdajatelja programa, starševske odgovornosti ter pritožbene mehanizme.

9. DRUGI POGOJI ZA PRIPRAVO ODDAJ

Poleg tega kodeksa, se pri pripravi oddaj za predvajanje v programu TvM – zgornjesavinjski kanal, ki so pomembne za zaščito otrok in mladostnikov, upošteva predpise, ki urejajo to področje, zlasti Zakon o medijih, Konvencijo o človekovih pravicah in osebnih svoboščinah, Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o televiziji brez meja kot tudi Smernice Sveta za radiodifuzijo za vsebinsko oblikovanje internih etičnih in estetskih pravil izdajateljev televizijskih programov.

10. KONČNA DOLOČBA

Ta kodeks začne veljati z dnem, ko ga podpiše direktor izdajatelja. Z njim se seznani vse zaposlene in druge sodelavce televizije TvM – zgornjesavinjski kanal.

Damjan Žvipelj
glavni in odgovorni urednik

TvM je ONLINE televizija z možnostjo videa na zahtevo (VOD - video on demand).
V arhivu in knjižnjici si lahko izberete video vsebino, ki je (trenutno še) prosto dostopna in gledljiva.

TvM bo v prihodnosti svoje delovanje preusmeril na spletno delovanje in oddajanje z možnostjo zastonjskih in plačljivih video vsebin na zahtevo.
Dobrodošli!

VIDEO NA ZAHTEVO
Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id TelevizijaTVM belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
VREMENSKA NAPOVED
Prijava na prejemanje novic:
Prijavite se na prejemanje novic, novitet in akcij, da boste vedno na tekočem o novostih.

(1x na pol leta poteka žrebanje izmed vseh, ki se boste prijavili na prejemanje obvestil, za privlačno nagrado GRATIS 30 dnevno oglaševanje)

Sledite nam