Nasveti za varno zimsko vožnjo

Preventiva – Prometna varnost

Vozniki, dočakajmo dež, meglo, sneg in poledico pripravljeni. Dodatna previdnost in večja pozornost sta v jesenskih in zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo še vedno premalo, kajti tudi vozilo mora biti tehnično brezhibno in predpisano opremljeno.

Zima v cestnem prometu – določbe o zimski opremi in ukrepi policistov

PRIPOROČILA ZA VOŽNJO V ZIMSKIH RAZMERAH IN POZIMI:

•    hitrost vozila zmanjšajmo in jo prilagodimo razmeram ter stanju vozišča,
•    povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in vozilom, ki vozi pred nami,
•    zavirajmo narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko,
•    ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila. Podobno velja tudi za sunkovito speljevanje,
•    zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje, prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje vozila,
•    vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti,
•    posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica,
•    računajmo z daljšim časom potovanja, zato se od doma odpravimo prej kot običajno,
•    med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu. V takih razmerah so še posebej pomembni vozniška kultura, etika in solidarnost.

PRAVOČASNO PREVERITE:
•    pnevmatike
•    zavore
•    svetlobne naprave
•    zimsko opremo
Kanali dezena zimskih pnevmatik morajo biti globoki najmanj 3 mm.

PNEVMATIKE

Vozilo bo pravilno in dobro opremljeno, če bomo upoštevali naslednja pravila.
•    4 kolesa opremimo z zimskimi pnevmatikami (”M+S” ali ”M.S” ali ”M&S”).
•    4 mesece (najmanj od 15. novembra do 15. marca naslednje leto) imejmo zimske pnevmatike na vozilu.
•    4 leta je priporočljiva največja starost zimskih pnevmatik.
•    3 mm mora biti najmanjša globina profila zimskih pnevmatik.
•    Samo zimske pnevmatike na vseh kolesih omogočajo uspešno speljevanje in pospeševanje, učinkovito zaviranje, nespremenjeno smer pri zaviranju in varno vožnjo skozi ovinke. Zaradi posebne snovi pa bodo zimske pnevmatike tudi pri temperaturi pod 7 stopinj celzija dovolj mehke, da bodo zagotovile ustrezni oprijem tudi na suhi in nezasneženi cesti.
•    Le zadostna globina profilov bo omogočila dobro odstranjevanje vode in brozge izpod koles ter stabilnost v snegu in ledu. Kadar je na cesti več snega, pa priporočamo uporabo snežnih verig.
•    Ker se guma kot organska snov stara, po štirih letih ne glede na obrabljenost izgubi sposobnost optimalnega oprijemanja na cestišču. Pnevmatike so edini stik našega vozila z voziščem, zato skrbimo, da bo vedno dober.
•    Za zimsko opremo štejejo tudi poletne pnevmatike na vseh 4 kolesih in ustrezne snežne verige, ki morajo biti v zimskih razmerah pravilno nameščene na pogonskih kolesih. Pri vozilih s štirikolesnim poogonom morajo biti snežne verige nameščene na kolesih zadnje osi.

ZAVORE IN ZAVORNA TEKOČINA

Za varno vožnjo je nujno brezhibno delovanje zavor, zato redno preverjajmo gladino zavorne tekočine. Če se je rahlo znižala, je morda vzrok obraba zavornih oblog, če se je naglo znižala, vozilo takoj odpeljemo k mehaniku. Zavorno tekočino zamenjamo najmanj vsaki dve leti.

LUČI – TUDI PODNEVI

Uporaba luči podnevi je v Sloveniji med vožnjo z motornim vozilom obvezna, prav tako kot v mnogih evropskih državah. Večkrat preverimo, ali na avtomobilu res delujejo vse naprave za osvetljevanje ceste, označevanje vozila in dajanje svetlobnih znakov.

DRUGA ZIMSKA OPREMA

Priprava motornega vozila na zimo naj zajema tudi pregled drugih naprav in opreme vozila. Poleg pnevmatik, zavor, krmilnega mehanizma in luči je tu še vrsta drugih naprav, ki jih mora uporabnik vozila občasno, pred zimo pa pravočasno in skrbno preveriti:
•    akumulator – pregledati, očistiti in namazati je treba kabelske priključke ter preveriti stanje elektrolita v celicah;
•    hladilni sistem – preveriti je potrebno gostoto in raven hladilne tekočine;
•    sistem za dovod zraka v vozilo – priporočljivo je preveriti, ali se v sistemu nahajajo tujki (smeti ali posušeno listje);
•    olje v motorju – gladina olja mora vedno segati med obe oznaki (max – min) na merilni palici;
•    sistem za močenje vetrobranskega stekla – preveriti je treba količino vode v posodi ter ji dodati zadostno količino sredstva proti zmrzovanju;
•    metlice brisalcev – preveriti njihovo izrabljenost in jih po potrebi zamenjati;
•    klinasti jermen – preveriti je treba stanje in napetost jermena, ki zagotavlja vrtenje alternatorja, črpalke hladilne tekočine in drugih naprav;
•    sistem za dovod goriva – pri vozilih z dizel motorjem je priporočljivo pregledati in po potrebi očistiti filter za gorivo;
•    tesnila vrat – če jih bomo občasno namazali z glicerinom, v mrzlih dneh kljub mokroti vrata ne bodo primrznila;
•    ključavnice na vratih in pokrovu prtljažnika – občasen vbrizg WD 40 ali podobnega penetrirajočega antikorozivnega sredstva bo preprečil pomrznjenje ključavnice.

V avtomobil, pripravljen na zimsko vožnjo, spadata metlica in strgalo za čiščenje stekel. Preverimo tudi brisalce, morda je guma natrgana ali drugače poškodovana. V posodi s tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla naj bo dovolj tekočine, ki v mrazu ne bo zmrznila. Naprave za odtajevanje in sušenje vetrobranskega stekla ter naprave za ogrevanje in zračenje morajo zagotoviti normalno vidljivost skozi steklo. Pred daljšo vožnjo preverimo, ali imamo v rezervoarju dovolj goriva. Sneg lahko preseneti tudi zimsko službo in zgodi se, da vozilo z nemočnimi potniki obstane na cesti, zato tudi odeja v vozilu ne bo odveč.

Pred vožnjo dobro očistite vsa stekla in poskrbite, da se z vozila ne bodo raztresali sneg, led, voda ali druge snovi.

 

Zima v cestnem prometu – določbe o zimski opremi

Preventiva – Prometna varnost

Pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, moramo udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, računati na možne hitre spremembe voznih razmer. Ob spremenjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za kar moramo pravočasno poskrbeti.

Od 15. novembra, ko morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu zimsko opremo, bodo policisti ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjali tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo.

Varna zimska vožnja (nasveti)

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010 s spremembami in dopolnitvami) v 29. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila na slovenskih cestah pozimi (med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta) in v zimskih razmerah (ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena ploskev) ali poledenelo (poledica)), opremljena s predpisano zimsko opremo.

V skladu z Odredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji je na cestah v Sloveniji, razen na avtocestah in hitrih cestah, na katerih so zimske razmere, prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za izredne prevoze. Upravljavec avtocest in hitrih cest lahko na teh cestah zaradi zimskih razmer za prej navedena vozila časovno in prostorsko omeji promet. O omejitvi prometa mora obvestiti javnost in postaviti prometno signalizacijo za izločanje, kjer je to mogoče. Za učinkovito, racionalno in varno omejitev prometa v zimskih razmerah na avtocestah in hitrih cestah upravljavec teh cest uskladi ukrepe s policijo.

Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.

Zimska oprema motornih vozil

V skladu s Pravilnikom o zimski opremi vozil v cestnem prometu (Ur. list RS št. 104/09)  za zimsko opremo motornih vozil štejejo:

1) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
•    zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
•    poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.
Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).

2) Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
•    zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
•    poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki za pogonska kolesa. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.

3) Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.

4) Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako “M+S” ali ”M.S” ali ”M&S”. Zimske pnevmatike so lahko za največ dva razreda nižjega hitrostnega razreda, kot ga zahteva konstrukcijsko določena najvišja hitrost vozila.

5) Ne glede na prej navedene pogoje štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu v priobalnem področju Slovenije, poletne pnevmatike z globino kanalov dezena najmanj 3 mm. Priobalno področje je območje, ki ga omejujejo obala Jadranskega morja, meja z Italijo, meja s Hrvaško ter naslednje ceste (ki so vključene v to področje):
•    R3 627 – odsek 3761 mejni prehod Osp – Črni kal,
•    R1 208 – odsek 1434 Črni kal – Aver,
•    R2 208 – odsek 1059 Aver – Gračišče in
•    R3-626 – odsek 3726 Gračišče – mejni prehod Brezovica pri Gradinu.

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP s spremembami in dopolnitvami)

ZPrCP v 29. členu določa, da morajo biti motorna vozila v času zime od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in v zimskih razmerah, ki so opredeljene v 59. točki prvega odstavka 3. člena, opremljena s predpisano zimsko opremo.

Predpisane globe zoper kršitve v času zime in zimskih razmer:

•    Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, čigar motorno ali priklopno vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme ali ki ravna v nasprotju s pomenom prometnega znaka za obvezno uporabo snežnih verig.
•    Z globo 500 evrov in 5 kazenskimi točkami se kaznuje za prekršek voznik, čigar vozilo nima predpisane opreme v prometu in se zaradi tega ustavi na cesti ali ovira promet. Prav tako se kaznuje voznik, ki ne upošteva prometne signalizacije za označitev zimskih razmer, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.
•    Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne očisti motornega ali priklopnega vozila tako, da ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da vozniku omogočajo normalno vidljivost.
•    Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki pozimi ali v zimskih razmerah ne upošteva prometne signalizacije, ki označuje zimske razmere, zaradi katerih je prepovedan ali omejen promet na določenem delu ceste.
•    Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (njihova odgovorna oseba z globo 120 evrov), če vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme, če se zaradi neustrezne zimske opreme ustavi na cesti in ovira promet ter ob neupoštevanju prometne signalizacije, ki prepoveduje promet ali omejuje promet na določenem delu ceste.

Policisti pri nadzoru cestnega prometa preverjajo tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo.

Pred vožnjo poskrbite, da bodo stekla in vzvratna ogledala čista in da se z vozila med vožnjo ne bodo raztresali sneg, led, voda ali druge snovi.

V skladu s 17. členom ZPrCP prepove policist nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če so na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.

V skladu s 4. odstavkom 29. člena ZPrCP odredi policist odstranitev vozila, ki obstane na cesti, ker nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v cestnem prometu, ko ne bi smelo biti, če ga s ceste takoj ne odstrani voznik. V takem primeru ga na stroške lastnika odstrani izvajalec rednega vzdrževanja ceste.

Nizke temperature, led in sneg lahko voznikom povzročijo veliko neprijetnosti ali celo ogrozijo varnost cestnega prometa, zato pravočasno poskrbite za ustrezno zimsko opremo motornega, pa tudi priklopnega vozila.

TvM je ONLINE televizija z možnostjo videa na zahtevo (VOD - video on demand).
V arhivu in knjižnjici si lahko izberete video vsebino, ki je (trenutno še) prosto dostopna in gledljiva.

TvM bo v prihodnosti svoje delovanje preusmeril na spletno delovanje in oddajanje z možnostjo zastonjskih in plačljivih video vsebin na zahtevo.
Dobrodošli!

VIDEO NA ZAHTEVO
Error type: "Forbidden". Error message: "The request cannot be completed because you have exceeded your quota." Domain: "youtube.quota". Reason: "quotaExceeded".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id TelevizijaTVM belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
VREMENSKA NAPOVED
Prijava na prejemanje novic:
Prijavite se na prejemanje novic, novitet in akcij, da boste vedno na tekočem o novostih.

(1x na pol leta poteka žrebanje izmed vseh, ki se boste prijavili na prejemanje obvestil, za privlačno nagrado GRATIS 30 dnevno oglaševanje)

Sledite nam